Loading the player ...
 

Detail

Engelsk visdomsord om å høre


A winner listens, a loser just waits until it is their turn to talk.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: